11.10.2019.
Erasmus+ пројекат КА101 „Освести се природа те чека“
Акција “Oчистимо реке Србије“
више о томе...

3.10.2019.
Представљање пројекта „Освести се природа те чека“ на сајму EcoFair 2019.
више о томе...

20.06.2019.
Erasmus+ пројекат КА101 „Освести се природа те чека“
Активност: Учимо у природи (излет у СРП „Гоч-Гвоздац“)
више о томе...

OСТАЛЕ ВЕСТИ >>>

 
| педагошка служба |   | тимови   | радионице |   | инострана сарадња |


ТИМОВИ У КОЈИМА ПЕДАГОЗИ ИМАЈУ ЗНАЧАЈНУ УЛОГУ

Тима за заштиту ученика од насиља

Програмом заштите ученика од насиља предвиђена је реализација следећих циљева и задатака.

Циљ програма:

  • Омогућавање  безбедне средине  за рад ученика и наставника кроз превентивне активности
  • Стварање сарадничке и добронамерне атмосфере међу ученицима у којој се насиље не толерише
  • Успостављење и придржавање школских правила
  • Примена конструктивних поступака када се правила не поштују ( реституција, медијација, вођени дијалог)
  • Интервенисање у ситуацијама када се јавља насиље

Циљеви превенцијe:

1. Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања
2. Дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља
3. Формирање  мреже  заштите од насилног понашања
Циљеви  интервенцијe:
1. Спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља
2. Саветодавни рад са ученицима који трпе насиље  и који врше насиље
3. Праћење и евиденторање врста у учесталости насиља и процењивање ефикасности програма заштите
Извештај о реализованим активностима тима у претходном периоду- прво полугодиште школске 2009/10.

Реализацијом програма заштите ученика од насиља предвиђено је и формирање вршњачког тима, као и обука тима.

Вршњачки тим

Чланови вршњачког тима су представници одабрани од стране одељења и одељењског стрешине. То су ученици који

  • уживају поверење других ученика
  •  су прихваћени од стране других ученика
  • су стрпљиви и толерантни
  • не испољавају насилно понашање

Тренутно је у току обука вршњачког тима. Предвиђено је да  кроз радионице тим стекне знања из области ненасилне комуникације и медијације. На радионицама  учимо о прихватању различитости, предрасудама и стереотима, ,,ја,,  порукама, активном слушању...
Након обуке која се састоји од 15 радионица чланови тима  ће бити укључени у акције које ће промовисати друштвене вредности, биће вршњачки едукатори у нашој школи, држаће радионице на тему ненасилног решавања конфликтних ситуација, мотивисаће остале ученике у школи да се укључе у спречавање насиља. У интервентим активностима могу бити укључени уз чланове тима, као медијатори у решавању конфликтних ситауција.

 

Стручни актив за развојно планирање

Педагози су имали значајну улогу у креирању развојног плана школе који је усвојен у септембру 2010. године.  Предвиђен је развој свих сегменената кроз седам подручја  рада  школе.
назад на врх стране

 

 

 

 

poljoprivredno hemijska skola kraljevo ratarica.edu.rs zemljotres 2010 Djordje Radic