11.10.2019.
Erasmus+ пројекат КА101 „Освести се природа те чека“
Акција “Oчистимо реке Србије“
више о томе...

3.10.2019.
Представљање пројекта „Освести се природа те чека“ на сајму EcoFair 2019.
више о томе...

20.06.2019.
Erasmus+ пројекат КА101 „Освести се природа те чека“
Активност: Учимо у природи (излет у СРП „Гоч-Гвоздац“)
више о томе...

OСТАЛЕ ВЕСТИ >>>

| школска документа |  | прописи |  | јавне набавке |

- Позив за подношење понуде 5/2019 - Јавна набавка добара-набавка школског намештаја

- Конкурсна документација 5/2019 - Јавна набавка добара-набавка школског намештаја

- Одлука о додели уговора 4/2019 - набавка електричне енергије

- Обавештење о закљученом уговору 3/2019 - набавка концентроване хране за домаће животиње на школској економији

- Обавештење о закљученом уговору 1/2019 - набавка бензина, дизел горива, гасног уља и мазива за редовно обављање делатности практичне наставе

- Одлука о додели уговора 3/2019 - набавка концентроване хране за домаће животиње

- Одлука о додели уговора 2/2019 - извођење екскурзије за ученике 4. разреда за школску 2019/20. год.

- Одлука о додели уговора 1/2019 - набавка бензина, дизел горива, гасног уља и мазива за редовно обављање делатности практичне наставе 2018/19. год.

- Позив за подношење понуде 3/2019 - набавка концентроване хране за домаће животиње

- Конкурсна документација 3/2019 - Набавка концентроване хране за домаће животиње

- Позив за подношење понуде - набавка туристичких услуга за организовање екскурзије за ученике 4.разреда у школској 2019/20. год.

- Конкурсна документација 2/2019 - набавка туристичких услуга за организовање екскурзије за ученике 4.разреда у школској 2019/20. год

- Јавна набавка бр. 01/2019 - Позив за подношење понуда - набавка бензина, дизел горива, гасног уља и мазива за редовно обављање делатности практичне наставе

- Јавна набавка бр. 1/2019 - Конкурсна документација- набавка бензина, дизел горива, гасног уља и мазива за редовно обављање делатности практичне наставe

- Одлука о додели уговора 2/2018 - набавка концентроване хране за домаће животиње на школској економији

- Позив за подношење понуде 2/2018 - Набавка концентроване хране за домаће животиње

- Конкурсна документација 02/2018 - Набавка концентроване хране за домаће животиње

- Јавна набавка бр. 1/2018 - Позив за подношење понуда - набавка бензина, дизел горива, гасног уља и мазива за редовно обављање делатности практичне наставе

- Јавна набавка бр. 1/2018 - Конкурсна документација- набавка бензина, дизел горива, гасног уља и мазива за редовно обављање делатности практичне наставe

- Обавештење о обустави поступка - извођење екскурзије за ученике 3.разреда за школску 2017/18.год.

- Одлука о додели уговора - извођење екскурзије за ученике 3.разреда за школску 2017/18.год.

- Позив за подношење понуде - набавка туристичких услуга за организовање екскурзије за ученике 3.разреда у школској 2017/18.год.

- Конкурсна документација 5/2017- набавка туристичких услуга за организовање екскурзије за ученике 3.разреда у школској 2017/18.год.

- Обавештење о закљученом уговору 4/2017 - Набавка рачунарске опреме

- Одлука о додели уговора 4/2017 - Набавка рачунарске опреме

- Одговор на питање понуђача - Набавка рачунарске опреме

- Појашњење конкурсне документације - Набавка рачунарске опреме

- Конкурсна документација 04/2017 - Набавка рачунарске опреме

- Јавна набавка бр. 04/2017: Позив за подношење понуда - набавка рачунарске опреме

- Обавештење о закљученом уговору 2/2017 - набавка концентроване хране за домаће животиње на школској економији

- Обавештење о закљученом уговору 1/2017 - набавка бензина, дизел горива, гасног уља и мазива за редовно обављање делатности практичне наставе

- Одлука о додели уговора 02/2017 - набавка концентроване хране за домаће животиње на школској економији

- Одлука о додели уговора 1/2017 - набавка бензина, дизел горива, гасног уља и мазива за редовно обављање делатности практичне наставе

- Позив за подношење понуде 2/2017 - Набавка концентроване хране за домаће животиње

- Конкурсна документација 2/2017 - Набавка концентроване хране за домаће животиње

- Јавна набавка бр. 1/2017: Позив за подношење понуда - набавка бензина, дизел горива, гасног уља и мазива за редовно обављање делатности практичне наставе

- Јавна набавка бр. 01/2017: Конкурсна документација- набавка бензина, дизел горива, гасног уља и мазива за редовно обављање делатности практичне наставe

- План набавки за 2017.год.

- Обавештење о закљученом уговору; Предмет набавке: извођење екскурзије за ученике 3.разреда у школској 2016/17.год.

- Одлука о додели уговора - извођење екскурзије за ученике 3.разреда у школској 2016/17.год.

* 21.10.2016. Измењена конкурсна документација - извођење екскурзије за ученике 3.разреда у школској 2016/17.год.

* 21.10.2016. Измена конкурсне документације - извођење екскурзије за ученике 3.разреда у школској 2016/17.год.

- Позив за подношење понуде - набавка туристичких услуга за организовање екскурзије за ученике 3.разреда у школској 2016/17.год.

- Конкурсна документација- извођење екскурзије за ученике 3.разреда у школској 2016/17.год.

- Одлука о додели уговора 3/2016 - набавка електричне енергије

- Oбавештење о закљученом уговору : набавка концентроване хране

- Одлука о додели уговора 2/2016 - набавка концентроване хране за домаће животиње на школској економији

- Одлука о додели уговора 1/2016 - набавка бензина, дизел горива и мазива за редовно обављање практичне наставе

- Позив за подношење понуде - набавка концентроване хране за домаће животиње

- Конкурсна документација- набавка концентроване хране за домаће животиње

- Позив за подношење понуде - набавка бензина, дизел горива и мазива за редовно обављање делатности практичне наставе

- Конкурсна документација- набавка бензина, дизел горива и мазива за редовно обављање делатности практичне наставе

- План набавки за 2016.годину

- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

- Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара - Oпрема за фискултурну салу

- Измене и допуне конкурсне документације - oпрема за фискултурну салу

- Конкурсна документација- набавка добара - опрема за фискултурну салу

- Обавештење о продужетку рока за подношење понуда/пријава - oпрема за фискултурну салу

- Одговори на питања - опрема за фискултурну салу

- Позив за подношење понуде - oпрема за фискултурну салу

- Конкурсна документација- опрема за фискултурну салу

-Позив за подношење понуде - набавка туристичких услуга за организовање екскурзија за ученике 4. разреда у школској 2015/2016. години.

- Конкурсна документација- набавка туристичких услуга за организовање екскурзија за ученике 4. разреда у школској 2015/2016. години.

- Позив за подношење понуде - набавка ел.енергије

- Конкурсна документација- набавка ел. енергије

- Позив за подношење понуде - набавка нафте и бензина

- Конкурсна документација- набавка нафте и бензина

- Позив за подношење понуде - набавка нафте, бензина и мазива

- Конкурсна документација- набавка нафте, бензина и мазива

- Позив за подношење понуде за фискултурну салу

- Конкурсна документација за фискултурну салу

- Позив за подношење понуде - набавка концентроване хране за домаће животиња

- Конкурсна документација набавку концентроване хране

- Позив за подношење понуде - набавка нафте, бензина и мазива

- Конкурсна документација набавку нафте, бензина и мазива

- Позив за подношенје понуда за набавку ел. енергије

- Конкурсна документација за набавку ел. енергије

 

poljoprivredno hemijska skola kraljevo ratarica.edu.rs zemljotres 2010 Djordje Radic