21.1.2020.
Erazmus + пројекaт KA101 ''Мере спречавања осипања ученика из образовног система''
Предавања о факторима ризика, планирању, спровођењу и праћењу мера превенције осипања
више о томе...

21.1.2020.
У оквиру Erazmus + пројекта KA101 ''Мере спречавања осипања ученика из образовног система'' на Наставничком већу су представљене активности мобилности у „Sule Muzaffer Buyuk Vocational and Tehnical Antolian High School“ u Manavgatu, у Турској
више о томе...

21.1.2020.
Erazmus + пројекat КА101 "Мере спречавања осипања ученика из образовног система"
Коришћење инструмента за идентификацију ученика под ризиком од осипања
више о томе...

OСТАЛЕ ВЕСТИ >>>

 


ПРОГРАМ РАДА ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Септембар:

 1. Позивање чланова на први састанак Ђачког парламента
 2. Обавештавање ученика и одељењских старешина о избору чланова за Ђачки парламент
 3. Упознавање ученика са организацијом  Ђачког парламента, правилима формирања и досадашњим радом Ђачког парламента Пољопривредно-хемијске школе
 4. Правила рада у Ђачком парламенту, принцип демоктратије
 5. Очекивања ученика од будућег рада Ђачког парламент.

Октобар:

 1. Упознавање са структуром руководства Ђачког парламента и начином бирања руководства
 2. Избор представничког тела (председника, секретара и благајника) Ђачког парламента. Избори се одвијају по систему гласања, тајног или јавног, тако што се ученици II, III , и IV разреда могу кандидовати за Председника и управу Ђачког парламента. По потреби и у складу са заинтересованошћу ученика, могу се одабрати и секције и одељења по узору на министарства на републичком нивоу.
 3. Хуманитарна акција

Новембар:

 1. Конвенција о правима детета
 2. Дечија и људска права
 3. Припрема за 1. децембар, светски дан борбе против СИДЕ
 4. Реализација хуманитарне акције

Децембар:

 1. Обележавање 1. децембра, светског дана борбе против СИДЕ
 2. Саветовалиште за младе у Краљеву
 3. Превенција АДИСа и полно преносивих болести
 4. Прослава Нове године, обележавање у школи

Јануар:

 1. Мотивација за активно учешће младих у раду Ђачког парламента
 2. Национални дан борбе против пушења (31. јануар)
 3. Наркоманија, пушење, алкохолизам – како да се изборимо?

Фебруар:

 1. Комуникација ( активно слушање, неслушање, ЈА и ТИ поруке)
 2. Истраживање ученика

Март:

 1. Резултати истраживања ученика
 2. Значајна питања и акције у локалној  заједници
 3. Активно учешће у мењању околине у којој живимо
 4. Акциони план на основу истраживања ученика

Април:

 1. Реализација акционог плана
 2. Тимски рад
 3. Правилници понашања и обавезе ученика и наставника у школи
 4. Реализација акције ђака

Мај:

 1. Школа какву желимо
 2. Могућности и одговорности свих учесника васпитно образовног рада и живота у школи – наставника, ученика, родитеља, локалне  заједнице
 3. Евалуација реализације акције ђака

Јун:

 1. Организовање ђачке екскурзије
 2. Заједнничко одлучивање
 3. Добровољно давалаштво крви
 4. Питање професионалног усмерења

назад на врх стране
 

poljoprivredno hemijska skola kraljevo ratarica.edu.rs zemljotres 2010 Djordje Radic