20.09.2019.
Еразмус + пројекат КА101 „Освести се,природа те чека“ Пољопривредно – хемијске школе ''Др Ђорђе Радић''
више о томе...

20.09.2019.
Обележавање Дана мира у пољопривредно-хемијској школи ,,Др Ђорђе Радић'' Краљево
више о томе...

02.08.2019.
Распоред припремне наставе и полагања поправних и разредних испита
више о томе...

OСТАЛЕ ВЕСТИ >>>

| школска документа |  | прописи | | јавне набавке |

 
ШКОЛСКА ДОКУМЕНТА

Упутство за нове ИОП обрасце

Koмплетан ИОП образац

Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање

Нови образац за персонализован програм наставе и учења

План мера индивидуализације

Образац за праћење и вредновање ИОП-а

Нови образац за оперативни план

Образац за критеријуме оцењивања

2018-2019.год

Распоред пријема родитеља

Распоред одржавања ваннаставних активности

Формулари за годишње и оперативне планове рада, припрему за час (школска 2018/2019.год.)

Упутство за нове планове

Насловна страна и годишњи план рада

Оперативни план рада

Припрема за час

Припрема за час (индекси 3,5,6)

Оперативни планови се предају до 25. у месецу на имејл-адресу ratarica.planovi@gmail.com

 

Распоред писмених задатака, контролних вежби и тестова за прво полугодиште школске 2017/2018.год.

I година

 

 

 

 

 

 

poljoprivredno hemijska skola kraljevo ratarica.edu.rs zemljotres 2010 Djordje Radic